ตรวจดูการใช้งาน Roaming User Profile บนไคลเอนต์

เมื่อยูสเซอร์ล็อกออนเข้าใช้งานไคลเอนต์ในโดเมน ไคลเอนต์จะกำหนดสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย Roaming User Profile เราสามารถดูในไคลเอนต์ได้ว่ามียูสเซอร์คนใดเข้ามาทำงานและใช้ Roaming User Profile ได้

โดยคลิกขวาที่ไอคอน My computer และเลือกคำสั่ง Properties จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกเมาส์ขวาที่ไอคอน My computer และเลือกคำสั่ง Properties
  2. ที่หน้าต่าง System Properties ให้คลิกที่ Advanced system settings
  3. ที่กรอบ User Profile ให้คลิกปุ่ม Settings
  4. ในหน้าต่าง User Profiles จะแสดงให้เห็นโปรไฟล์ของยูสเซอร์แต่ละคนที่ล็อกออนเข้ามาใช้งานและที่ถูกจัดเก็บอยู่บนเครื่องนี้ ในตัวอย่าง จะมีโปรไฟล์ของยูสเซอร์ที่เป็น Roaming User Profile ที่เราได้กำหนดค่าไว้

กำหนดล็อกออนสคริปต์

ล็อกออนสคริปต์ (Logon Script) เป็นชุดคำสั่งที่กำหนดการทำงานบางอย่างเมื่อยูสเซอร์ล็อกออนเข้าทำงานในคอมพิวเตอร์ ซึ่งสคริปต์สามารถเรียกใช้คำสั่งบนระบบปฏิบัติการ กำหนดสภาพแวดล้อมการทำงานของระบบ หรือเรียกใช้โปรแกรมอื่นๆ สคริปต์ล็อกออนสามารถรอบรับกับสคริปต์ได้ 2 รูปแบบ คือ ไฟล์ชุดคำสั่งแบบแบตช์ไฟล์ (Batch File) และ Windows Script Host ที่เขียนด้วย VBScript หรือ Jscript งานที่นิยมสั่งให้ดำเนินการด้วยล็อกออนสคริปต์ ได้แก่ การแมปไดรฟ์บนนเครือข่าย การกำหนดใช้งานเครื่องพิมพ์ การอัพเดตโปรแกรมแอนตี้ไวรัส และการอัพเดตซอฟต์แวร์ เป็นต้น

ในตัวอย่างเราจะใช้ Notepad เขียนสคริปต์แบบแบตช์ไฟล์ โดยใช้คำสั่ง net ในการแมปไดรฟ์ มีขั้นตอนดังนี้

  1. ใช้ Notepad เขียนสคริปต์ net use drive: \\server\<Floder Shared>
  2. บันทึกแบตช์ไฟล์เก็บไว้ใน \Windows\System\domain\scripts โดยใช้ชื่อไฟล์ netdrive.bat (หรือเก็บไว้ในตำแหน่ง \\server\NETLOGON)
  3. เปิดหน้าต่าง User Properties และคลิกแท็บ Profile ที่ช่อง Logon Script ให้เราใส่ชื่อแบตช์ไฟล์ลงไป จากนั้นคลิกปุ่ม OK

เมื่อยูสเซอร์ล็อกออนใช้งานบนไคลเอนต์ ระบบจะรันล็อกออนสคริปต์ที่สร้างไว้ และจะปรากฏแมปไดรฟ์ตามที่ได้กำหนดไว้

การสร้างโฮมโฟลเดอร์

โฮมโฟลเดอร์ (Home Folder) เป็นโฟลเดอร์ที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้ระบบสร้างขึ้นอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์ตามยูสเซอร์แอคเคานต์แต่ละคนเพื่อใช้ในการเก็บสำรองข้อมูลส่วนตัว

ซึ่งไม่ว่ายูสเซอร์ทำงานบนเครื่องใดบนเครือข่ายก็สามารถเข้าใช้งานนโฟลเดอร์ส่วนตัวนี้ได้ โดยเมื่อยูสเซอร์ล็อกออนบนไคลเอนต์ระบบจะแมปไดรฟ์ไปยังโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดแชร์ไว้ให้อัตโนมัติ

 

ขอบคุณที่มาของบทความ แทงบอลไม่มีขั้นต่ำ