วิธีการปฎิบัติตนเองในการเล่นคอมพิวเตอร์

การเล่นคอมพิวเตอร์สามารถเสี่ยงให้เป็นโรคต่างๆได้ และการเสี่ยงเหล่านั้นก็มักจะเกิดจากการที่เรานั่งเล่นคอมพิวเตอร์ในท่าทางที่ผิด หรืออาจจะเกิดการจับเม้าส์และคีย์บอร์ดที่มีการเกร็งจนเกินไป หรืออาจจะเกิดขึ้นกับดวงตาที่เป็นคต้นเหตุ

การจ้องและเพ่งคอมพิวเตอร์มากเกินไป ทำให้เกิดอาการปวกศีรษะหรือปวกที่บริเวณของตาของเราได้นั้นเอง หลักการแก้ไขอาการต่างๆหรือวิธีที่จะไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมา

การนั่งให้ถูกท่าจะได้ไม่เป็นปัญหาตามมา

การนั่งเล่นคอมพิวเตอร์หากมีการนั่งเล่นที่ไม่นานนักก็มักจะไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆ แต่ถ้าหากมีการนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ที่นานกว่าปกติ ก็ควรมีหลักในการนั่ง หรือควรลุกให้บ่อยขึ้น เพื่อให้ร่างกายของเราได้มีการขยับบ้าง การนั่งท่าที่ผิดท่าหรือท่าที่ไม่มีความสบายในการนั่งจะก่อให้เกิดการเกร็งได้ การการที่เรานั่งไขว่ห้างบ่อยๆเป็นเวลานานๆนั้น เรามักจะปวดหลังง่ายที่สุด เพราะอาการนั่งไขว่ห้างเป็นการนั่งที่ไม่ดีเท่าไหร่นัก มันคือการเกร็งจึงส่งผลให้เราปวดหลังได้ง่ายๆ

หลักการง่ายๆในการนั่งเล่นคอมพิวเตอร์นั้น เราควรนั่งในท่าที่สบายๆ ควรวางเท้าให้แนบกับพื้น ไม่ควรมีการยกไหล่หรือห่อไหล่เพราะมันจะทำให้เราเกร็ง หรือควรนั่งโดยสายตาให้อยู่ในระดับที่พอดี ไม่ควรก้มหน้ามาก เพราะอาจจะเกิดปัญหากับคอของท่านได้ เนื่องจากก้มมากคอก็จะเกิดการเกร็งได้เช่นกัน หากมีอาการปวดคอเท่ากับว่าท่านอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสมมีการก้มจนเกินไปนั้นเอง 

คอมพิวเตอร์กับการตั้งให้อยู่ในระดับสายตาที่เหมาะสม

หากเราต้องจ้องหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆละก็เราควรวางหรือปรับขนาดหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาที่ปกติ หรือปรับให้อยู่ในเกรณ์ที่มาตราฐาน เพราะมันมีผลต่อระบบสายตาของเรา หากไม่ได้มาตราฐานจะส่งผลให้เราเกิดการจ้องที่มากกว่าเดิม

ส่งผลให้เราเกิดอาการตาพร่าหรือปวดตาได้ เพราะสาเหตุที่เราเกิดอาการตาพร่าหรือปวดตานั้น เกิดมาจากการที่เราจ้องคอมเป็นเวลานานๆ และเป็นการจ้องที่ไม่อยู่ในเกรณ์ที่เหมาะสม หรือไม่อยู่ในระดับความห่างที่สายตาต้องการนั้นเอง

การที่เราใช้แสงมากเกินไปก็ส่งผลให้สายตาของเรามีอาการผิดปกติขึ้นได้ จะสังเกตุได้จากการที่เราจ้องคอมพิวเตอร์บ่อยๆเป็นเวลานานๆ สายตาของเราจะมีการปรับเปลี่ยนค่า บางท่านก็จะทำให้สายตาสั่นลงเลยแหละ นั้นคืเหตุหลักที่ทำให้สายตาสั่นลง

 

การใช้แสงและระยะในการวางคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากสายตาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ควรห่างจนเกินไปและไม่ควรใกล้จนเกินไป ควรจัดวางให้อยู่ในระดับที่พอดี จึงจะทำให้สายตาของเราไม่ทำงานมากกว่าปกติ