มาดูกันว่าคุณเป็นโรคติดคอมพิวเตอร์หรือไม่

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถือว่ามีส่วนสำคัญต่อชีวิตประจำวันเราเป็นอย่างมาก

ทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ล้วนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น โดยในสถานศึกษาเกือบทุกที่มีการเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้นักเรียนทราบ และในการทำรายงานต่างๆก็จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์ข้อมูล หรือกลุ่มคนทำงาน คอมพิวเตอร์มีความสำคัญอย่างมากที่จะต้องใช้ในการทำงาน เกือบทุกสายอาชีพมีความจำเป็นที่จะต้องคอมพิวเตอร์แทบทั้งสิ้น เรามาดูกันว่าหากคอมพิวเตอร์มีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขนาดนี้ เราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมว่าจะเป็นโรคติดคอมพิวเตอร์หรือไม่ 

การจะสังเกตว่าใครเป็นโรคติดคอมพิวเตอร์

เราสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมลุกออกจากหน้าคอมฯ ซึ่งกลุ่มคนที่เสี่ยงที่จะคอมพิวเตอร์ก็คือ

 1. กลุ่มคนที่เล่นเกมผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่เด็กเล็กๆเท่านั้นที่มีปัญหาการติดเกม ในกลุ่มวัยรุ่นหรือแม้แต่วัยผู้ใหญ่หรือสูงอายุก็พบว่าติดเกมคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกัน ซึ่งคนกลุ่มนี้มักจะไม่ค่อยออกไปใช้ชีวิตกับโลกภายนอก พวกเขาจะมีจินตนาการและมีชีวิตอยู่แต่ในโลกของเกมเท่านั้น บางคนติดขนาดที่ว่า เมื่อถึงเวลากินข้าวก็ไม่ยอมไปกิน บางคนเอาข้าวมากินหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีซึ่งส่งผลให้กลุ่มคนเหล่านี้มักมีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนไปด้วย 
 2. กลุ่มคนที่เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์จำเป็นต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับกลุ่มติดเกม โดยกลุ่มนี้เมื่อเล่นการพนันแล้วก็อยากจะเอาชนะ พอไม่ชนะก็เล่นอีกเพื่อจะให้ชนะให้ได้จึงเป็นการเล่นแบบติดพันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด
 3. กลุ่มคนที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ ชอบหมกมุ่นมากเกินไป คนกลุ่มนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ซึ่งควรจะต้องได้รับการรักษาเพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจมีปัญหาโรคจิตตามมาได้
 4. กลุ่มคนที่ชอบมีโลกส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ เอาคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อกลางในการพูดคุยกับคนอื่น คนกลุ่มนี้มักไม่ชอบพบปะผู้คนภายนอก จะมักจะคุยกับคนอื่นผ่านโปรแกรม chat 

สำหรับเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นบุคคลที่เสี่ยงในการที่จะเป็นโรคติดคอมพิวเตอร์มาก

เพราะพวกเขาเหล่านี้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับคอมพิวเตอร์ จึงมีความผูกพันกับคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มักจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวที่ไม่ดี เพราะพวกเขามักจะอยู่แต่หน้าคอมฯ แต่ไม่ยอมออกมาพบปะพูดคุยกับคนในครอบครัว

  ซึ่งเราควรสังเกตคนในครอบครัวของเราว่าเริ่มมีอาการแบบนี้หรือไม่และควรพยายามหาทางกันพวกเขาเหล่านี้ให้ออกห่างจากคอมพิวเตอร์ เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ใช้ชีวิตกับคนในสังคมได้อย่างไม่มีปัญหา

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย คาสิโนออนไลน์ฝากขั้นต่ำ 100

คอมพิวเตอร์ที่ควรรู้

ในการทำระบบ RAID จะใช้ฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 2 ตัวขึ้นไป และ Windows Server จะสนับสนุนทั้ง Software RAID (ใช้ซอฟต์แวร์จัดการ) และ Hardware RAID (ใช้ฮาร์ดแวร์จัดการ)

สำหรับควบคุมการจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์แต่ละตัวที่เชื่อมต่อกันเป็นลอจิคอลไดรฟ์เดียว

Software RAID ระบบของ Windows Server สนับสนุน Software RAID ในระดับ 0, 1 และ 5 แต่ไม่สามารถทำ Hot Swap ได้

Hardware RAID จะมีคอนโทรลเลอร์สำหรับเชื่อมต่อ Disk Arrays ซึ่งสามารถทำ Hot Swap ได้เมื่อฮาร์ดดิสก์มีปัญหา (การดึงฮาร์ดดิสก์ออกจากเครื่องในขณะที่เครื่องทำงานอยู่)

การสร้าง Hardware RAID จะใช้ฮาร์ดดิสก์ ในที่นี้คือดิสก์คอนโทรลเลอร์ช่วยทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ในการสร้าง RAID 1 ที่ใช้ดิสก์สองลูก การแบ่งข้อมูลเป็นส่วนย่อยและเขียนลงดิสก์แต่ละลูกจะถูกดำเนินการโดยดิสก์คอนโทรลเลอร์ โดย Windows Server เองจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังใช้ RAID อยู่และจะเห็นดิสก์ทั้งสองเหมือนเป็นดิสก์เดียว

Software RAID จะมีข้อจำกัด เช่น ไม่สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการลงไปบนฮาร์ดดิสก์ทั้ง 2 ตัวที่ทำ RAID 1 (Mirror) ได้ นอกจากนี้การอ่าน – เขียนข้อมูลยังช้ากว่า Hardware RAID ที่ใช้ฮาร์ดแวร์เฉพาะควบคุมการทำงานที่มีประสิทธิภาพกว่ามาก

สำหรับการสร้าง Software RAID จะเป็นการสร้างวอลุมในแบบต่างๆ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป โดย Windows จะทำหน้าที่แทนดิสก์คอนโทรลเลอร์ใน Hardware RAID

RAID ไม่เป็นเพียงการนำดิสก์หลายๆ ลูกมารวมกันเท่านั้น แต่มีหลายรูปแบบที่ให้ประสิทธิภาพการทำงาน และ Data Redundancy ที่แตกต่างกัน ซึ่งรูปแบบของ RAID ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีอยู่หลายระดับด้วยกัน คือ

ระดับ 0 Disk Striping

ระดับ 1 Mirror Disk Array

ระดับ 5 Block – level Striping with Distributed Parity

ระดับ 6 Block – level Striping with Double Distributed Parity

ระดับ 10 Striping of Mirror Array

นอกจาก RAID แต่ละระดับที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมี RAID ระดับอื่นๆ อาทิ RAID 2, 3, 4 หรือ RAID 30, 50 และ 53 ซึ่งมีใช้ไม่มาก หรือไม่ค่อยได้รับความนิยม

RAID 0 (Disk Striping)

RAID 0 (Disk Striping) เป็นการนำฮาร์ดดิสก์หลายๆ ตัวมารวมกันเป็นไดรฟ์เดียว หลักการทำงานของ RAID 0 จะแบ่งไฟล์แบบกระจายข้อมูลไปยังฮาร์ดดิสก์ทุกตัว ทำให้การอ่าน – เขียนข้อมูลไปอย่างรวดเร็ว (เพราะมีหัวอ่านหลายหัว) ข้อมูลจะถูกกระจายเป็นชิ้นเล็กๆ มีขนาดเท่ากัน ข้อมูลแต่ละชิ้นนี้จะถูกอ่าน – เขียนจากฮาร์ดดิสก์ทุกตัว เป็นการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ข้อเสียของ RAID 0 คือ ไม่มีระบบ Fault Tolerance ถ้าหากฮาร์ดดิสก์ตัวใดตัวหนึ่งเสียหรือมีปัญหา จะทำให้ข้อมูลเสียหายทั้งหมด

สนับสนุนโดย แทงมวยสด

ตรวจดูการใช้งาน Roaming User Profile บนไคลเอนต์

เมื่อยูสเซอร์ล็อกออนเข้าใช้งานไคลเอนต์ในโดเมน ไคลเอนต์จะกำหนดสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย Roaming User Profile เราสามารถดูในไคลเอนต์ได้ว่ามียูสเซอร์คนใดเข้ามาทำงานและใช้ Roaming User Profile ได้

โดยคลิกขวาที่ไอคอน My computer และเลือกคำสั่ง Properties จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกเมาส์ขวาที่ไอคอน My computer และเลือกคำสั่ง Properties
 2. ที่หน้าต่าง System Properties ให้คลิกที่ Advanced system settings
 3. ที่กรอบ User Profile ให้คลิกปุ่ม Settings
 4. ในหน้าต่าง User Profiles จะแสดงให้เห็นโปรไฟล์ของยูสเซอร์แต่ละคนที่ล็อกออนเข้ามาใช้งานและที่ถูกจัดเก็บอยู่บนเครื่องนี้ ในตัวอย่าง จะมีโปรไฟล์ของยูสเซอร์ที่เป็น Roaming User Profile ที่เราได้กำหนดค่าไว้

กำหนดล็อกออนสคริปต์

ล็อกออนสคริปต์ (Logon Script) เป็นชุดคำสั่งที่กำหนดการทำงานบางอย่างเมื่อยูสเซอร์ล็อกออนเข้าทำงานในคอมพิวเตอร์ ซึ่งสคริปต์สามารถเรียกใช้คำสั่งบนระบบปฏิบัติการ กำหนดสภาพแวดล้อมการทำงานของระบบ หรือเรียกใช้โปรแกรมอื่นๆ สคริปต์ล็อกออนสามารถรอบรับกับสคริปต์ได้ 2 รูปแบบ คือ ไฟล์ชุดคำสั่งแบบแบตช์ไฟล์ (Batch File) และ Windows Script Host ที่เขียนด้วย VBScript หรือ Jscript งานที่นิยมสั่งให้ดำเนินการด้วยล็อกออนสคริปต์ ได้แก่ การแมปไดรฟ์บนนเครือข่าย การกำหนดใช้งานเครื่องพิมพ์ การอัพเดตโปรแกรมแอนตี้ไวรัส และการอัพเดตซอฟต์แวร์ เป็นต้น

ในตัวอย่างเราจะใช้ Notepad เขียนสคริปต์แบบแบตช์ไฟล์ โดยใช้คำสั่ง net ในการแมปไดรฟ์ มีขั้นตอนดังนี้

 1. ใช้ Notepad เขียนสคริปต์ net use drive: \\server\<Floder Shared>
 2. บันทึกแบตช์ไฟล์เก็บไว้ใน \Windows\System\domain\scripts โดยใช้ชื่อไฟล์ netdrive.bat (หรือเก็บไว้ในตำแหน่ง \\server\NETLOGON)
 3. เปิดหน้าต่าง User Properties และคลิกแท็บ Profile ที่ช่อง Logon Script ให้เราใส่ชื่อแบตช์ไฟล์ลงไป จากนั้นคลิกปุ่ม OK

เมื่อยูสเซอร์ล็อกออนใช้งานบนไคลเอนต์ ระบบจะรันล็อกออนสคริปต์ที่สร้างไว้ และจะปรากฏแมปไดรฟ์ตามที่ได้กำหนดไว้

การสร้างโฮมโฟลเดอร์

โฮมโฟลเดอร์ (Home Folder) เป็นโฟลเดอร์ที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้ระบบสร้างขึ้นอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์ตามยูสเซอร์แอคเคานต์แต่ละคนเพื่อใช้ในการเก็บสำรองข้อมูลส่วนตัว

ซึ่งไม่ว่ายูสเซอร์ทำงานบนเครื่องใดบนเครือข่ายก็สามารถเข้าใช้งานนโฟลเดอร์ส่วนตัวนี้ได้ โดยเมื่อยูสเซอร์ล็อกออนบนไคลเอนต์ระบบจะแมปไดรฟ์ไปยังโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดแชร์ไว้ให้อัตโนมัติ

 

ขอบคุณที่มาของบทความ แทงบอลไม่มีขั้นต่ำ

Windows Server 2012 R2

DHCP Failover มีรูปแบบการทำงาน 2 ชนิดด้วยกัน คือ Load Balancemode และ Hot Standby mode ดังนี้

– Load Balance mode เป็นการกำหนดให้ DHCP Serverทั้งสองเครื่องร่วมกันแจกไอพีแอดเดรสให้เครื่องไคลเอนต์ในระบบ

– Hot Standby mode เป็นการกำหนดให้ DHCP Server เครื่องแรกเป็นActive Server มีหน้าที่แจกจ่ายหมายเลขไอพีแอดเดรสให้เครื่องไคลเอนต์ในระบบ

ถ้าหาก DHCP Server เครื่องแรกมีปัญหาหรือ Down ขึ้นมา Standby DHCPServer เครื่องที่สองจะทำงานแทนทันที (DHCP Active Serverจะทำการเรพลิเคตข้อมูลในฐานข้อมูลไปยังเครื่อง Standby DHCP Serverตลอดเวลา)ในตัวอย่างเป็นการติดตั้ง DHCP Failover แบบ Hot Standby

เริ่มต้นเราต้องตรวจความพร้อมของระบบก่อน

– Active Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง DHCP Serverบนโดเมนคอนโทรลเลอร์และติดตั้ง DNS Server ทำงานร่วมกันและได้กำหนดสโคปการจ่ายไอพีแอดเดรสเรียบร้อยแล้ว

– Standby DHCP Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง DHCP Serverบนโดเมนคอนโทรลเลอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งเฉพาะ Windows Server 2012 R2ก็ได้

– เครื่อง Active Server และ Standby DHCP Serverต้องซิงโครไนซ์เวลาที่ตรงกันในตอนต้นเราได้ติดตั้ง DHCP Server และกำหนดสโคปบน Active Server(Capricorn) เรียบร้อยแล้ว ต่อไปให้ติดตั้ง DHCP Failover แบบ Hot Standby

บนเครื่อง Active Server ดังนี้

 1. ที่เครื่องมือ DHCP ให้คลิกเมาส์ขวาที่ Scope และเลือก ConfigureFailover
 2. ปรากฏหน้าต่าง Configure Failover ให้คลิกปุ่ม Next
 3. ที่หน้า Specify the partner server to use for failover ให้คลิกปุ่ม AddServer
 4. ที่หน้าจอ Add Server ในช่อง This server ให้กำหนดชื่อเครื่อง StandbyDHCP Server ที่ต้องการ และคลิก OK
 5. กลับมาที่หน้า Specify the partner server to use for failover ให้คลิกปุ่มNext
 6. ที่หน้า Create a new failover relationshipให้เรากำหนดค่าความสัมพันธ์กับเครื่อง Standby DHCP Server ดังนี้

Relationship Name : ชื่อความสัมพันธ์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์

Maximum Client Lead Time :ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองไอพีแอดเดรส

Mode : เลือกโหมดการทำงาน ในที่นี้เลือก Hot Standby

Role of Partner Server : เป็นบทบาทของ DHCP Server เครื่องที่สองในที่นี้เลือก Standby

Address reserved for standby server :เปอร์เซ็นต์ของไอพีแอดเดรสที่สงวนไว้ให้ Standby Serverใช้สำหรับจ่ายให้ไคลเอนต์ใหม่ที่เข้ามา

Share Secret : เป็นรหัสผ่านที่ใช้ในการเรพลิเคตฐานข้อมูล (DHCPDatabase)จากนั้นคลิกปุ่ม Next

 1. แสดงข้อความว่า Failover จะทำการติดตั้งระหว่างเครื่องCarpricorn.siam2019.com กับเครื่อง Penguin77 จากนั้นคลิกปุ่ม Finish
 2. ที่หน้า Progress of failover configuration แสดงสถานการณ์ติดตั้งเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Close
 3. ไปที่เครื่อง Standby DNS Server คือ Penguin77 ให้เปิดเครื่องมือDHCP สังเกตดูว่าสโคปและออพชันที่เป็นมีข้อมูลเดียวกันกับเครื่อง Active Server(Capricorn)

การเลือกซื้อโทรศัพท์ในยุคที่ต้องประหยัด

สำหรับโทรศัพท์นั้นเราคงมองว่ามันใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแค่การโทร

เพราะมันสามารถถ่ายรูปและยังแทบจะเป็นคอมพิวเตอร์อีกเครื่องด้วยซ้ำ เพราะมันสามารถตอบสนองให้กับเราได้เป็นอย่างดี เรียกว่ามีครบในหนึ่งเดียวเลยจร้า 

แต่การเลือกโทรศัพท์นั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยนะ เพราะการเลือกซื้อโทรศัพท์ค่อนข้างมีเยอะ มีหลากหลายรูปแบบและเรียกว่ามีการรวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับไอทีไว้ด้วยกัน สำหรับราคาที่เรามองนั้นบอกได้เลยว่าคนที่ไม่มีงบเท่าไหร่ก็สามารถซื้อได้แล้วและเรียกว่าซื้อถูกแล้วยังได้ครบทุกฟังชั่นอีกด้วยนะ ไม่ว่าจะเป็นราคาที่ย่อมเยาว์ มีการออกแบบที่ดีและสวยหรูเหมาะกับการใช้งาน ซึ่งจะมีลูกเล่นค่อนข้างคล้ายกัน อาจจะมีแตกต่างกันบ้าง แต่นั้นก็เป็นการอัพเดทขึ้นเพื่อเพิ่มราคาขึ้นเท่านั้น ซึ่งความสามารถพื้นฐานของโทรศัพท์นั้นออกแบบมาเหมือนกันเด๊ะ เรียกว่าไม่มีการแตกต่างแม้แต่นิด แค่รูปทรงเท่านั้นที่แตกต่างกัน 

สำหรับการเลือกซื้อโทรศัพท์ในสมัยนี้เราควรดูสิ่งใดเป็นอันดับแรก 

เราสามารถพูดได้เลยว่าสิ่งที่เราจะดูในการซื้อโทรศัพท์หรือควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกก็น่าจะคือราคาของโทรศัพท์ แต่นั้นก็เฉพาะสำหรับคนที่มีงบในการจำกัดด้วยนะคะ หากไม่สนใจเรื่องงบประมาณเพราะสามารถซื้อได้แบบไม่กังวลในเรื่องนี้ละก็ บอกได้เลยว่าเรื่องอื่นที่ควรนึกถึงก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบกล้องที่มีความคมชัดแหละ เพราะโทรศัพท์ในสมัยนี้สามารถนำมาแทนกล้องถ่ายรูปด้วยกันทั้งนั้น เพราะเรามีกล้องดีๆอยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อกล้องถ่ายรูปอีกเลย และไม่ต้องขนกล้องไปมาให้ลำบากอีกด้วยนะ แต่เรานั้นเปรียบเทียบกันแค่พิกเซลไม่ได้แล้วนะ เพราะนอกจากพิกเซลแล้วนั้นเรายังจะต้องดูที่ภาพถ่ายเวลาที่เราได้ถ่ายมันออกมาอีกด้วย ว่าความละเอียดของไฟล์ที่เราถ่ายภาพออกมานั้น มันค่อนข้างดีกว่ากันหรือไม่ ความชัดของภาพนั้นชัดมากน้อยเพียงใด และสีของภาพมีความผิดเพี้ยนหรือเปล่า เพราะแต่ละแบรนด์ที่เรารู้จักกันนั้น ส่วนใหญ่แล้วชอบอ้างว่ามีความชัดเท่านั้นเท่านี้ แต่พอเอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้ชัดอย่างที่ระบุไว้แต่อย่างใดเลย 

การเลือกซื้อโทรศัพท์มาใช้สอยนั้น

หากท่านมีงบประมาณที่เจาะจง หรืองบประมาณที่ไม่เยอะเท่าไหร่นัก เท่าควรค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพท์ หรือควรศึกษาหาข้อมูลให้ถี่ถ้วนเกี่ยวกับโทรศัพท์ของแต่ละรุ่นให้ดี เพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจะได้ตัดสินใจไม่ผิดพลาดในการเลือกซื้อโทรศัพท์ หากไม่มีความรู้อะไรเลยอย่างน้อยก็ควรสอบถามข้อมูลกับพนักงานขายเสียก่อนหรือสอบถามรายละเอียดหลายๆร้าน ก่อนจะตัดสินใจซื้อ

วิธีการปฎิบัติตนเองในการเล่นคอมพิวเตอร์

การเล่นคอมพิวเตอร์สามารถเสี่ยงให้เป็นโรคต่างๆได้ และการเสี่ยงเหล่านั้นก็มักจะเกิดจากการที่เรานั่งเล่นคอมพิวเตอร์ในท่าทางที่ผิด หรืออาจจะเกิดการจับเม้าส์และคีย์บอร์ดที่มีการเกร็งจนเกินไป หรืออาจจะเกิดขึ้นกับดวงตาที่เป็นคต้นเหตุ

การจ้องและเพ่งคอมพิวเตอร์มากเกินไป ทำให้เกิดอาการปวกศีรษะหรือปวกที่บริเวณของตาของเราได้นั้นเอง หลักการแก้ไขอาการต่างๆหรือวิธีที่จะไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมา

การนั่งให้ถูกท่าจะได้ไม่เป็นปัญหาตามมา

การนั่งเล่นคอมพิวเตอร์หากมีการนั่งเล่นที่ไม่นานนักก็มักจะไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆ แต่ถ้าหากมีการนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ที่นานกว่าปกติ ก็ควรมีหลักในการนั่ง หรือควรลุกให้บ่อยขึ้น เพื่อให้ร่างกายของเราได้มีการขยับบ้าง การนั่งท่าที่ผิดท่าหรือท่าที่ไม่มีความสบายในการนั่งจะก่อให้เกิดการเกร็งได้ การการที่เรานั่งไขว่ห้างบ่อยๆเป็นเวลานานๆนั้น เรามักจะปวดหลังง่ายที่สุด เพราะอาการนั่งไขว่ห้างเป็นการนั่งที่ไม่ดีเท่าไหร่นัก มันคือการเกร็งจึงส่งผลให้เราปวดหลังได้ง่ายๆ

หลักการง่ายๆในการนั่งเล่นคอมพิวเตอร์นั้น เราควรนั่งในท่าที่สบายๆ ควรวางเท้าให้แนบกับพื้น ไม่ควรมีการยกไหล่หรือห่อไหล่เพราะมันจะทำให้เราเกร็ง หรือควรนั่งโดยสายตาให้อยู่ในระดับที่พอดี ไม่ควรก้มหน้ามาก เพราะอาจจะเกิดปัญหากับคอของท่านได้ เนื่องจากก้มมากคอก็จะเกิดการเกร็งได้เช่นกัน หากมีอาการปวดคอเท่ากับว่าท่านอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสมมีการก้มจนเกินไปนั้นเอง 

คอมพิวเตอร์กับการตั้งให้อยู่ในระดับสายตาที่เหมาะสม

หากเราต้องจ้องหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆละก็เราควรวางหรือปรับขนาดหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาที่ปกติ หรือปรับให้อยู่ในเกรณ์ที่มาตราฐาน เพราะมันมีผลต่อระบบสายตาของเรา หากไม่ได้มาตราฐานจะส่งผลให้เราเกิดการจ้องที่มากกว่าเดิม

ส่งผลให้เราเกิดอาการตาพร่าหรือปวดตาได้ เพราะสาเหตุที่เราเกิดอาการตาพร่าหรือปวดตานั้น เกิดมาจากการที่เราจ้องคอมเป็นเวลานานๆ และเป็นการจ้องที่ไม่อยู่ในเกรณ์ที่เหมาะสม หรือไม่อยู่ในระดับความห่างที่สายตาต้องการนั้นเอง

การที่เราใช้แสงมากเกินไปก็ส่งผลให้สายตาของเรามีอาการผิดปกติขึ้นได้ จะสังเกตุได้จากการที่เราจ้องคอมพิวเตอร์บ่อยๆเป็นเวลานานๆ สายตาของเราจะมีการปรับเปลี่ยนค่า บางท่านก็จะทำให้สายตาสั่นลงเลยแหละ นั้นคืเหตุหลักที่ทำให้สายตาสั่นลง

 

การใช้แสงและระยะในการวางคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากสายตาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ควรห่างจนเกินไปและไม่ควรใกล้จนเกินไป ควรจัดวางให้อยู่ในระดับที่พอดี จึงจะทำให้สายตาของเราไม่ทำงานมากกว่าปกติ

ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ กับการแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล

 

การ์ดจอ หรือวีดีโอการ์ด (Video Card)มีหน้าหลักคือการแปลงสัญญาณไฟฟ้าจากคอมพิวเตอร์ไปแสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่ง หรือตัวหนังสือ เป็นต้น ซึ่งการ์ดจอสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

–      การ์ดจอ On Board เป็นชิปจีพียู (GPU) ที่ถูกติดตั้งหรือ Build-in
มาพร้อมกับตัวเมนบอร์ดและซีพียูเลย การ์ดจอประเภทนี้จะเน้นการใช้งานทั่วไป ตัวอย่างเช่น Internet, 2D, Microsoft officeและเกมส์หรือโปรแกรมบางประเภทที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนัก เป็นต้น
แต่ประสิทธิภาพในการทำงานของการ์ดจอชนิดนี้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของชิปจีพียู (GPU) ที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับเมนบอร์ดและซีพียูด้วย ซึ่งข้อจำกัดหลักๆ ของการ์ดจอชนิดนี้คือไม่สามารถถอดเพื่ออัพเกรดได้
โดยจะมีอินเทอร์เฟซหรือพอร์ตเชื่อมต่อไปยังจอมอนิเตอร์ (Monitor) แบบ VGA, DVI และ HDMI

 

การ์ดจอแบบแยก เป็นการ์ดจอที่แยกออกมาจากเมนบอร์ด

โดยการ์ดจอประเภทนี้จะมีชิปจีพียู (GPU) รวมทั้งหน่วยความจำเป็นของตัวเองซึ่งโดยส่วนมากชิปจะเป็นของตระกูล NVdia และ ATI
โดยการ์ดจอแยกจะมีประสิทธิภาพมากในการประมวลผลทางด้าน 3Dและโปรแกรมที่ต้องการความละเอียดสูงๆ เช่น Games, Solid Work และ AutoCadเป็นต้น ในปัจจุบันนี้การ์ดจอแยกจะมีอินเทอร์เฟซหรือสล็อต (Slot)
เชื่อมต่อบนเมนบอร์ดแบบ PCI Express (PCIe x 16 : 16 LANES = 16 bit perCycle คือ 16 เส้นทางหรือช่องจราจรในการรับ-ส่งข้อมูลซึ่งประกอบด้วยเส้นทางข้อมูล 8 เส้นทาง และเส้นทางรับข้อมูล 8 เส้นทาง)และมีพอร์ตเชื่อมต่อไปยังจอมอนิเตอร์แบบ VGA, DVI และ HDMI

ส่วนการ์ดจอแยกบนเครื่องโน้ตบุ๊ค

ก็จะมีการเชื่อมต่อแบบ PCle 2.0 x16, PCle 3.0×8, PCle 3.0 x16, MXM-A (3.0) และ MXM-B (3.0)เพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply)เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้ฮาร์ดแวร์บนเครื่องซีพี ไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ด ฮาร์ดดิสก์ ซีพียูและอื่นๆ เป็นต้น

ซึ่งเอาท์พุทท์ที่ได้จากเพาเวอร์ซัพพลายจะเป็นไฟ DCหรือไปกระแสตรง โดยแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบไปด้วย +3.3V, +5 V, +12 V ส่วนกระแสไฟฟ้ามีค่าตั้งแต่ 30 A, 28 A, 18 A, 1.0 A, 2.0 Aและให้กำลังไฟตั้งแต่ 250 W, 550 W, 650 W, 750 W ขึ้นไป
ซึ่งการเลือกเพาเวอร์ซัพพลายก็ควรเลือกที่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้อ
งการของจำนวนฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 

ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์กับการแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล 

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก คุณสามารถนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ประโยชน์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นใช้ในการทำงาน การเรียน หรือแม้แต่เรื่องส่วนตัว และถึงแม้ปัจจุบัน


สมาร์ตโฟน จะได้รับความนิยมและเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

แต่มันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างที่ไม่สามารถสู้กับคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งานในด้านต่างๆ แน่นอนว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์มันไม่ได้มีแค่ด้านการใช้งานเพียงอย่างเดียว

แต่เมื่อคอมพิวเตอร์มีปัญหา มันก็จำเป็นที่เราจะต้องรู้วิธีดูแลรักษาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ด้วย ยิ่งถ้าหากเป็นในด้านการทำงาน ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีความสำคัญกับผู้ใช้ หรือองค์กรเป็นอย่างมาก ดังนั้นความรู้ความเข้าใจทางด้านการแก้ปัญหา การแบ็คอัพ และกู้คืนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเช่นกัน

เพื่อป้องกันไม่ให้ วินโดวส์พังไฟล์ข้อมูลสูญหาย

วิธีการพื้นฐานในการป้องกันปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เราจะเรียกว่า Disaster Recovery Plan
ซึ่งจะเข้ามาช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหาที่จะเกิดกับคอมพิวเตอร์ของเราได้อย่างทันท่วงที ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สำหรับการวางแผนDisaster Recovery Plan สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. การซ่อมบำรุงดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ (Computer Maintenance)

เป็นการหมั่นตรวจเช็ค ป้องกัน และซ่อมแซมปัญหาในส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ก็ตาม เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเราสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา

2. การแบ็คอัพ (Data Backup and Recovery)

เป็นการวางแผนระยะเวลาในการแบ็คอัพข้อมูล ไฟล์ข้อมูล และเรียกคืนวินโดวส์(Windows &amp; Files Backup and Restore)เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลเผื่อในเวลาที่คอมพิวเตอร์มีปัญหาทำให้ข้อมูลบางส่วนสูญหาย หรือวินโดวส์มีปัญหา เราก็สามารถที่จะเรียกคืนข้อมูล
หรือวินโดวส์ กลับมาได้ทันที

การทำแผน Disaster Recovery Plan

นั้นมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ หากพบปัญหาข้อมูลสูญหาย และเราไม่ได้ทำการแบ็คอัพเอาไว้ นั่นก็เท่ากับว่าข้อมูลนั้นก็หายไปตลอดกาลและไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้แต่การที่เราจะสามารถทำ Disaster Recovery Plan ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เสียก่อน