สิ่งที่ควรรู้อาจจะเกี่ยวกับภาพและเรื่องเครือข่าย

ซึ่งในระบบเครือข่ายนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งของความรู้พื้นฐานที่สำคัญของผู้คนที่สนใจเกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และผู้คนที่เกี่ยวข้องด้านสายงานที่เกี่ยวกับผู้ดูแลด้านระบบ ซึ่งเล่าบรรดาทั้งหลายต้องรู้ เนื่องจากมันเป็นวิธีขั้นตอนแรกที่จะเข้าไปสู่ระดับตอนต่อไป

เนื่องในระบบของเครือข่ายนั้น ซึ่งในปัจจุบันเรานั้นแบ่งออกได้ 3 ประเภทด้วยกัน

  1. ในด้านระบบของเครือข่ายในท้องถิ่น (Local Area Network : LAN)

ซึ่งในด้านลักษณะเครือข่ายนี้มันมีการติดต่อแล้วใช้งานอยู่ในวงที่ไม่กว้างมากเท่าไรนัก  ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโดยเฉพาะหรือในตัวอาคารต่างๆ ที่ใกล้เคียงอย่างเช่น อาคารสำนักงาน, บริษัทและห้างร้าน, โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย, อาคารพักอาศัย

  1. เนื่องจากระบบเครือข่ายในเมือง (Metropolitan Area Network : MAN)

โดยมีลักษณะที่เป็นระบบที่สามารถใช้เครือข่ายขนาดที่ใหญ่ขึ้นจากเดิมและระบบ LAN ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีองค์กรในด้านโทรศัพท์ ซึ่งเป็นสิ่งสื่อสารของระดับประเทศไทย เนื่องจากเป็นการใช้ของระบบเดียวกันในด้านภายในของเมือง และรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆ ที่การติดต่อกับทีมงานที่เป็นสาขาอื่นๆ 

  1. ในด้านเครือข่ายระดับต่างประเทศ (Wide Area Network : WAN)

จะมีลักษณะระบบการติดตั้งและการติดต่อทีมงานในระยะไกล ซึ่งเป็นการติดต่อพูดคุยระหว่างประเทศ และอาจจะไปทั่วโลก ซึ่งมีความต้องการใช้ Media เพื่อเป็นทางสื่อสารระหว่างองค์กรโทรศัพท์ และสำหรับในการสื่อสารระดับประเทศไทย

ระบบเครือข่ายมีหลายชนิด

เนื่องจากระบบเครือข่ายนั้นเราแบ่งออกเป็น 3 ชนิด 

  1. ระบบเครือข่ายอย่าง Host-Terminal ซึ่งเป็นระดับเครือข่ายในระบบขนาดใหญ่ๆ ในด้าน ระบบธนาคาร, ระบบสายการบิน เนื่องจากเครื่องแม่เครือข่ายที่ค่อยเป็นบริการซึ่งเรียกว่า Host และในส่วนของเครื่องบริการนั้นที่ทำหน้าที่กระจายเป็นจุดๆจะเรียกว่า Terminal ส่วนใหญ่จะรันระบบเครื่องของเมนเฟรม (Mainframe), ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) และใช้ระบบทำงานเป็นระบบ UNIX
  2. ระบบด้านเครือข่ายแบบ Client/Server ซึ่งจะเป็นระดับเครือข่ายที่จัดสร้างขึ้น เนื่องจากแทนระบบ Host-Terminal เนื่องจากนี้จะมีราคาในการติดตั้งและซ่อมที่มีราคาสูงและระบบ Client/Server อีกทั้งยังมีความละเอียดและมีความปลอดภัยเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นระบบที่มีความนิยมกันอย่างมากขึ้นเรื่อยๆ และระบบนั้นจะปฏิบัติการนำลงบนเครื่องแม่เครือข่ายอย่าง Windows Server, Linux Server, FreeBSD เป็นต้น
  3. ระบบเครือข่ายอย่าง Peer-to-Peer ซึ่งจะเป็นระบบที่มีขนาดเล็ก และมีรวมอยู่ในกลุ่มขนาดเดียวหรือที่มีชื่อเรียกว่า ระบบ Workgroup เนื่องจากระบบเครือข่ายนั้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และทุกเครื่องนั้นจะมีอิสระเหมือนกัน หรือที่มีบริการทั่วไปของสำนักงานที่มีขนาดเล็ก ซึ่งมันมีระบบที่ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก แล้วคนส่วนมากก็จะนิยมใช้เพื่อในการแชร์ไฟล์ต่างๆหรือไม่ก็แชร์เครื่องพิมพ์อื่นเป็นต้น

 

สนับสนุนโดย วิธีเล่นบาคาร่าให้ได้เงิน