มาดูกันว่าคุณเป็นโรคติดคอมพิวเตอร์หรือไม่

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถือว่ามีส่วนสำคัญต่อชีวิตประจำวันเราเป็นอย่างมาก

ทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ล้วนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น โดยในสถานศึกษาเกือบทุกที่มีการเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้นักเรียนทราบ และในการทำรายงานต่างๆก็จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์ข้อมูล หรือกลุ่มคนทำงาน คอมพิวเตอร์มีความสำคัญอย่างมากที่จะต้องใช้ในการทำงาน เกือบทุกสายอาชีพมีความจำเป็นที่จะต้องคอมพิวเตอร์แทบทั้งสิ้น เรามาดูกันว่าหากคอมพิวเตอร์มีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขนาดนี้ เราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมว่าจะเป็นโรคติดคอมพิวเตอร์หรือไม่ 

การจะสังเกตว่าใครเป็นโรคติดคอมพิวเตอร์

เราสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมลุกออกจากหน้าคอมฯ ซึ่งกลุ่มคนที่เสี่ยงที่จะคอมพิวเตอร์ก็คือ

  1. กลุ่มคนที่เล่นเกมผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่เด็กเล็กๆเท่านั้นที่มีปัญหาการติดเกม ในกลุ่มวัยรุ่นหรือแม้แต่วัยผู้ใหญ่หรือสูงอายุก็พบว่าติดเกมคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกัน ซึ่งคนกลุ่มนี้มักจะไม่ค่อยออกไปใช้ชีวิตกับโลกภายนอก พวกเขาจะมีจินตนาการและมีชีวิตอยู่แต่ในโลกของเกมเท่านั้น บางคนติดขนาดที่ว่า เมื่อถึงเวลากินข้าวก็ไม่ยอมไปกิน บางคนเอาข้าวมากินหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีซึ่งส่งผลให้กลุ่มคนเหล่านี้มักมีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนไปด้วย 
  2. กลุ่มคนที่เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์จำเป็นต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับกลุ่มติดเกม โดยกลุ่มนี้เมื่อเล่นการพนันแล้วก็อยากจะเอาชนะ พอไม่ชนะก็เล่นอีกเพื่อจะให้ชนะให้ได้จึงเป็นการเล่นแบบติดพันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด
  3. กลุ่มคนที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ ชอบหมกมุ่นมากเกินไป คนกลุ่มนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ซึ่งควรจะต้องได้รับการรักษาเพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจมีปัญหาโรคจิตตามมาได้
  4. กลุ่มคนที่ชอบมีโลกส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ เอาคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อกลางในการพูดคุยกับคนอื่น คนกลุ่มนี้มักไม่ชอบพบปะผู้คนภายนอก จะมักจะคุยกับคนอื่นผ่านโปรแกรม chat 

สำหรับเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นบุคคลที่เสี่ยงในการที่จะเป็นโรคติดคอมพิวเตอร์มาก

เพราะพวกเขาเหล่านี้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับคอมพิวเตอร์ จึงมีความผูกพันกับคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มักจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวที่ไม่ดี เพราะพวกเขามักจะอยู่แต่หน้าคอมฯ แต่ไม่ยอมออกมาพบปะพูดคุยกับคนในครอบครัว

  ซึ่งเราควรสังเกตคนในครอบครัวของเราว่าเริ่มมีอาการแบบนี้หรือไม่และควรพยายามหาทางกันพวกเขาเหล่านี้ให้ออกห่างจากคอมพิวเตอร์ เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ใช้ชีวิตกับคนในสังคมได้อย่างไม่มีปัญหา

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย คาสิโนออนไลน์ฝากขั้นต่ำ 100