ความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะสังคมจากคอมพิวเตอร์ 

สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะผู้คนส่วนใหญ่มีการติดต่อสื่อสารกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของผู้คนจึงทำให้สิ่งต่างๆรอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แปลกใหม่อยู่เสมอผู้คนมีการติดต่อสื่อสารกัน

รับส่งข้อมูลหรือแม้แต่จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางความคิดและปัจจุบันก็มีในส่วนของโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นมากมายผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา แลกเปลี่ยนทัศนคติหรือแม้แต่จะเป็นการทำธุรกิจในปัจจุบันก็มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงครั้งมาก

นี่จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าในปัจจุบันผู้คนมีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตโดยอาศัยในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆที่เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของผู้คน

อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้และสามารถลงในส่วนของ Software Application ได้ ซึ่งทำให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านช่องทางต่างๆบนโลก Social Media วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นวิธีการซื้อสินค้าหรือการทำกิจกรรมต่างๆ

ทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสังคมมีการติดต่อสื่อสารกันที่มากยิ่งขึ้น โดยที่ทุกคนจะสร้างโปรไฟล์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อติดต่อสื่อสารกันหรือแม้แต่จะเป็นการใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไป และสามารถดึงดูดในส่วนของผู้คนต่างๆที่เข้ามารับชม Content ที่เราได้สร้างขึ้นมา นี่จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าในปัจจุบันลักษณะของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงข้างเยอะ

จากการพัฒนาในส่วนคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ผู้คนมีการติดต่อสื่อสารการสร้างกิจกรรมต่างๆขึ้นมาได้มีลักษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือแม้แต่จะเป็นการทำธุรกิจก็มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน นี่จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าในอนาคตยังจะมีสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมออกมามากมายเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือว่าเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตของผู้คน 

อย่างไรก็ตามมนุษย์เป็นสัตว์สังคมย่อมมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา ในส่วนเรานี้คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆได้เข้ามามีบทบาทค่อนข้างมาก ในการติดต่อสื่อสารกันก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเป็นระยะเวลาการหรือว่าใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ก็สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Social Media หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Application มากมายที่ถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานทุกคน แล้วอะไรก็ตามในอนาคตฉันจะมีการผลิตสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นอีกและพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้คน ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตที่สูงที่สุด เพราะการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ตลอดเวลาโดยที่คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ 

 

 

สนับสนุนโดย  คาสิโนออนไลน์

การรับรู้ข้อมูลใหม่ๆผ่าน Social Media

ในธุรกิจมากมายในปัจจุบันมีการใช้ Social Media ในการทำกิจกรรมหรือทำธุรกิจต่างๆ

เพื่อให้การกระตุ้นยอดขายหรือการสร้างรูปแบบการทำงานใหม่ๆขึ้นมา ในปัจจุบันคงจะไม่สามารถเถียงได้ว่าความสำคัญของโซเชียลมีเดียมีประโยชน์อย่างมากในการทำธุรกิจ

เพราะเป็นการส่งต่อสินค้าต่างๆรวมถึงการแสดงสินค้าให้ทุกคนส่วนมากได้เห็นสินค้าของเรา หากใครที่สามารถครอบครอง Social Media ได้หรือว่าทำการพัฒนารูปแบบต่างๆเพื่อให้เข้าถึงคนได้มากที่สุด นำสิ่งเหล่านั้นมาวิจัยหรือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้คนได้รับรู้เกี่ยวกับความต้องการของตัวเองในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ๆเสมอ

อย่างที่รู้กันว่าในชีวิตผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงของความต้องการอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความปลอดภัยทางด้านการใช้ชีวิต หรือจะเป็นความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้คนมีการทำกันอยู่ตลอดเวลา หากใครที่ในชีวิตมีการต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ จะทำให้มองหาสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Application

ที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งความรู้ใหม่ๆส่งผลให้การพัฒนาตัวเองดีมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวจะเป็นแบบฟอร์มต่างๆในคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลต่างๆตามที่ต้องการ สิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้โซเชียลมีเดียหรือว่าความต้องการในการใช้ชีวิตของผู้คนมีการพัฒนาอยู่เสมอ

รูปแบบการทำกิจกรรมหรือรูปแบบพัฒนาชีวิตก็มีผลเช่นเดียวกัน มีบริษัทมากมายเกิดขึ้นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของผู้คนเพราะว่าความต้องการมีการพัฒนาอยู่เสมอ จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาและวิจัยอยู่ตลอดเวลาว่าความต้องการของผู้คนในปัจจุบันมีทิศทางอย่างไรบ้าง ถ้าจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนั่นก็คือในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอยู่

ในปัจจุบันผู้คนต้องการความปลอดภัยในชีวิตอย่างมาก จึงมีการศึกษาและผลิตแอปพลิเคชั่นหนึ่ง Application ขึ้นมาเพื่อแจ้งเตือนว่าในในเขตใดมีการพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้แล้ว ทำให้การส่งต่อข้อมูลต่างๆรวมความรู้ต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว

หลักฐานยืนยันว่าในชีวิตผู้คนต้องการความปลอดภัยและคุณภาพในการใช้ชีวิต หากมีการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้น จะทำให้การส่งต่อองค์ความรู้ใหม่ๆเหล่านี้ ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว และในปัจจุบันที่มีความต้องการในการใช้ชีวิตหรือว่าความต้องการในการใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ส่งผลให้ไปApplicationต่างๆถูกพัฒนา

โดยนักพัฒนาบริษัทต่างๆ และส่วนใหญ่ Social Media ในปัจจุบันก็มีส่วนร่วมในการส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้หรือกระจายให้ผู้คนได้เห็นง่ายมากยิ่งขึ้น ส่งต่อความรู้ใหม่ๆหรือสิ่งที่เป็นรูปแบบข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอ หากมีข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอจะทำให้การส่งต่อเหล่านี้เข้าถึงผู้คนจำนวนมากและผู้คนเหล่านั้นก็จะได้ประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินตัวเอง 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  gclub

อะไรก็ง่ายขึ้นด้วย Word Press 

ตั้งค่าออปชันให้สินค้าใหม่ครบถ้วนกระบวนความแล้ว เราก็ต้องคลิกปุ่ม Publish ใน เฟรม Publish ตามระเบียบ จากนั้นลองออกไปที่หน้าร้านอีกทีสิครับ คุณจะเห็นสินค้าชิ้นแรกวาง ขายในร้านค้าของตัวเองแล้ว

ตัวอย่างของหน้าร้านที่เพิ่มสินค้าลงไปขายแล้วคุณผู้อ่านดูได้จากภาพประกอบถัดไปนะ ครับ ในภาพตัวอย่างผมลองโพสต์ขายหนังสือลงไป 3 เล่มด้วยกัน ผมก็จะเห็นหนังสือแสดงในมุม มองแบบ Grid View ตามที่เราตั้งค่ากันไว้ ภาพตัวอย่างร้านค้าที่เห็นนี้อาจไม่สวยนักนะครับ เพราะ เลือกใช้ธีมที่เป็นค่าเริ่มต้นมาพร้อมกับ WordPress

( ผมเลือกใช้ธีมนี้เพื่อให้คุณผู้อ่านทุกคนสามารถ อ่านและทำตามได้โดยไม่สับสนไงครับ ) อีกทั้งผมยังปรับแต่งร้านค้าไม่เสร็จสมบูรณ์ เช่น ยังไม่ได้ สร้างแคทิกอรีของสินค้า เดี๋ยวพอเราปรับแต่งร้านค้าจนเสร็จเรียบร้อย รวมถึงถ้าคุณได้ลองเปลี่ยน ไปใช้ธีมสวยๆ ที่มีให้เลือกมากมาย คุณก็จะเห็นว่าหน้าตาร้านค้าออนไลน์ที่สร้างจาก WordPress

ของตัวเองดูสวยงามและเป็นมืออาชีพมากกว่าในภาพตัวอย่างนี้หลายขุมแน่นอน สินค้าทุกชิ้นที่เราเพิ่มลงไปในร้านนี้ เราเข้าไปจัดการหรือแก้ไขรายละเอียดได้ที่หน้า Products ( คลิกเมนู Products > Products )

วิธีการจัดการกับสินค้า ก็จะคล้ายคลึงกับการจัดการ กับบทความซึ่งเราเคยลองทำกันไปแล้วนั่นเองครับ ส่วนการตรวจสอบว่า มีลูกค้าสนใจเข้ามาสั่งซื้อสินค้าที่เราโพสต์ขายบ้างหรือยัง ก็ทำได้ ด้วยการคลิกเมนูย่อย Store Sales

ซึ่งอยู่ภายใต้เมนู Dashboard อีกที่ คลิกแล้วเราจะเข้ามาที่หน้า Sales Log ครับ รายการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดของลูกค้าจะแสดงให้เห็นในหน้า Sales Log นี้ นี่แหละ อยากรู้ว่าออเดอร์เข้ามาบ้างหรือยังก็ลองคลิกดูได้เลยครับ

จัดการ Tag ของสินค้า การกำหนดแท็กของสินค้าเป็นเหมือนการติดป้ายกำกับว่า สินค้าชิ้นนั้นๆ เกี่ยวกับคำหรือ คีย์เวิร์ดอะไรบ้าง นอกจากแท็กจะช่วยให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าแล้ว ลูกค้ายังสามารถค้นหา สินค้าตามแท็กที่เรากำหนดไว้ได้อีกด้วย ระบบแท็กนี้จะช่วยเสริมการทำงานของระบบแคทิกอรีทึมทำให้เราสามารถจัดการสินค้าในร้านได้อย่างสะดวก

และเป็นระเบียบขึ้น ลูกค้าของเราก็ค้นหา สินค้าได้ง่ายดายและรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะถ้าเราเพิ่มวิดเจ็ต Product Tags ไว้ในไซด์บาร์ ก็จะยิ่ง ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าค้นหาสินค้าตามแท็กได้ครับ 

เรื่องความสำคัญและประโยชน์ของแท็กนี้ ถ้าคุณลืมๆ ไปแล้วก็ขอให้ย้อนกลับไปอ่านบทที่ 4 ใหม่นะครับ ในบทที่ 4 น่ะผมได้อธิบายเรื่องแท็ก ( รวมถึงแคทิกอรี ) ของบทความไปแล้ว หน้าที่ และความสำคัญของแท็ก ( และแคทิกอรี ) ของบทความ ก็เหมือนกับแท็ก ( และแคทิกอรี ) ของสินค้า นั่นเองครับ 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   คาสิโนฝากขั้นต่ำ 20 บาท

การปรับตัวใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานที่บ้าน 

แล้วก่อนได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจมากมาย จึงทำให้จำเป็นต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้รองรับต่อรูปแบบธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเป็นการทำงาน work from home

ทำให้มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัท กรณีบริษัทเคยมีความจำเป็นจะต้องมีการประชุมในทุกๆสัปดาห์เพื่อวางแผนการ หรือการวางแผนเพื่อทำอะไรบางอย่างภายในองค์กรตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการ Update งานภายในองค์กร

หรือจะเป็นการแจกจ่ายงานต่างๆเพื่อให้การทำงานสามารถทำได้ด้วยความราบรื่น แต่ในปัจจุบันที่เกิดปัญหามากมายจึงทำให้ผลกระทบเหล่านี้โดนทุกๆบริษัท นั่นคือบุคลากรในบริษัทไม่สามารถไปทำงานในบริษัทของตัวเองได้

จึงมีความจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์หรือว่าแม้แต่จะเป็น Application มากมายออกมาเพื่อรองรับต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นคอมหรือสมาร์ทโฟนผู้คนในปัจจุบันก็สามารถทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อผู้คนเข้าหากันทุกคนก็สามารถทำงานที่ไหนก็ได้

บริษัทมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาโครงสร้างในการทำงานเพื่อให้การทำงานสามารถดำเนินไปได้โดยที่ไม่มีความจำเป็น ที่ผู้คนจะต้องทำงานในสถานที่เดียวกัน นี่คือปัจจัยที่ทำให้เวลาบริษัทจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ เพราะถ้าหากผู้คนหยุดงานไป

โดยที่ไม่สามารถทำงานได้ก็จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจไปได้ นี่เองจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายๆบริษัทมีความจำเป็นจะต้องมีการแก้อย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ต่างๆ หรือบางบริษัทที่มีความชำนาญก็สามารถเขียน Software ขึ้นมาเอง

เพื่อรองรับการใช้งานของผู้คนเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผู้คนมีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลต่างๆจึงเป็นความง่ายดายที่ผู้คนจะทำการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ ในเวลาอันสั้นและสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลให้หลายๆบริษัทจำเป็นจะต้องมีการปิดบริษัทลง แต่อย่างไรก็ตามยังมีการดำเนินกิจการภายใต้การทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าสถานที่ของตัวเองอยู่เสมอ เพราะการทำงานไม่สามารถหยุดชะงักได้หากหยุดชะงักจะทำให้บริษัทไม่สามารถขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ

ภายในบริษัทไปได้ จึงเป็นความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพัฒนาศักยภาพ ให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดดึงทรัพยากรที่มีอยู่ภายในโลกออนไลน์ รวมถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ต่างๆขึ้นมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานและการติดต่อสื่อสาร ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการวางโครงสร้างรูปแบบการทำงานในขณะนี้ นี่แหละธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้รองรับกับการทำงาน

 

สนับสนุนโดย  คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง

การใช้คอมพิวเตอร์ภายในองค์กรต่างๆ 

ในยุคที่ลักษณะคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลง มีการใช้ในส่วนต่างๆที่มายิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่จะเป็นองค์กรต่างๆก็มีการใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพราะในปัจจุบันมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงครั้งเดียวผู้คนส่วนใหญ่ ใช้คอมพิวเตอร์ทำกิจกรรมต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นเครื่องมือต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นในยุคสมัยนี้ทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการทำธุรกิจในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามมีความสำคัญอย่างยิ่งที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในยุคปัจจุบัน

ก็มีการนำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆเข้ามาพัฒนาเพื่อมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้นและการเติบโตมากขึ้น ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ที่นิยมปัจจุบันผู้คนต่างๆหรือองค์กรต่างๆมีความสนใจในการใช้เพื่อเข้ามาดำเนินธุรกิจต่างๆ

เพื่อมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นๆหรือเสริมในส่วนที่บกพร่องในองค์กรต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ในยุคปัจจุบันนี้จึงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นองค์กรต่างๆ

คอมพิวเตอร์เป็นระบบอัตโนมัติที่ในปัจจุบันมีการใช้กันในส่วนต่างๆ อุปกรณ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเก็บข้อมูลและการรองรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การพัฒนาของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาตลอดเวลาทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของคอมพิวเตอร์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในการประมวลผลหรือว่าการคำนวณต่างๆ ซึ่งมนุษย์เราไม่สามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วหากไร้ซึ่งการฝึกฝนแต่ว่าคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมที่รองรับสำหรับการคิดคำนวณอยู่แล้วเป็นสาเหตุที่บริษัทต่างๆ ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการจดบันทึกและการคิดคำนวณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ

ในการคิดคำนวณเพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้องส่วนใหญ่และมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ในยุคสมัยนี้จะเห็นความต่างประเทศต่างๆมีการผลิตซอฟต์แวร์หรือมีความต้องการในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยนี้ทำให้ผู้คนใดมีความสนใจในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อย่างไรก็ตามในสมัยที่มีการเติบโตและมีความต้องการในการทำงานอย่างรวดเร็วคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีปัจจัยอย่างยิ่ง

ในการช่วยให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กร เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของการทำงานออกมารับและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนี้อย่างยิ่งและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กรต่างๆก็มีการพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานและความต้องการของผู้คนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

 

สนับสนุนโดย  Gclub ผ่านเว็บ